Kontakta oss för pris >>

Nordic 813

En tilltalande kamin beklädd med värmelagrande täljsten. Vedförråd i botten och värmeplatta upptill.

Liksom övriga kaminer i Nordic-serien kommer denna vedkamin med tre luftregleringsmöjligheter; primärluft, sekundärluft (glasspolning) och tertiärluft. Primärluften tas in under eldstaden medan tertiärluften tas in på mellanhöjd i eldstaden. Det senare säkerställer en extra ren och effektiv förbränning. Nordic 813 går att topp- och bakansluta, vilket ger fler möjligheter för skorstensdragning.

Effekt: 8 kW
Höjd: 1140 mm
Bredd: 590 mm
Djup: 465 mm
Eldstadsmått: 431 (höjd), 280 mm (bredd), 338 mm (djup)
Skorstensanslutning: 150 mm, topp- och bakansluten. Undre kanten på bakanslutningen sitter 906 mm upp från golvet.
Vikt: 152 kg
Säkerhetsavstånd bakåt: 200 mm
Säkerhetsavstånd sidor: 200 mm

Kategori:
Meny